• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Doniosłym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto zamierza inwestować, ma obowiązek dysponować pewną ilością prywatnych czy też obcych środków pieniężnych. Inwestorem może być figura fizyczna, jak i jednostka prawna, reprezentowana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce świadczy to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, jakich głównym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to właśnie dzięki jakim wolno umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach wolno wyróżnić również podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Główni raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje między nimi ścisły związek, który w wielu wypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.